Dostawa

29 października 2015

Transport użyczanego produktu na wskazany adres odbywa się na koszt Arrow ECS.

Zwrotu użyczanego produktu należy dokonać do magazynu Arrow ECS w Krakowie (31-346), przy ul. Stawowej 119, na koszt i ryzyko Zamawiającego.